Udržení nebo rozvoj? Kolik a jak často cvičit?


Úvodem je třeba říci, že opravdu každý krok a každý kilogram se počítá

Nicméně, kdo cvičí více a déle na právoplatný nárok na větší užitek a zdravotní benefit ze cvičení.

Pohybové aktivity můžeme dle efektu rozdělit do 3 skupin:

1. udržující pohybová aktivita

- tj. setrvávám, udržuji se v aktuálním daném stavu. I udržení je někdy velmi náročné a je to malým či větším vítězstvím.  Kolik osob znáte ve svém okolí, které s lednovým předsevzetím zakoupily permanentky do fitnesscenter či domácí posilovací stroje a permanentky i se sportovní taškou už v únoru skončily na dně skříně a na rotopedu se suší ručníky? K udržení aktuálního stavu je potřeba cvičit 3x týdně v délce tréninkové jednotky 30 minut.

2. rozvíjející pohybová aktivita

- to je rozmezí, kam by měla patřit většina z nás sportující pro radost a zdraví. K rozvoji dochází, pokud cvičíme 5x týdně opět po dobu 30 minut a více.

3. tréninková pohybová aktivita

- samotný název již naznačuje, že se bude týkat „vyšší dívčí či chlapecké“ pokud očekávám od pohybu závodní úroveň. Na takovéto úrovni je sportovní aktivita trénována každý den 30minut a více.

Energetická náročnost pohybové aktivity

Množství pohybové aktivity se dá vyjádřit energetickou náročností. Tj. kolik energie při tom, kterém pohybu vydám. Většinou se udává energetická náročnost v součtu za týden. Energetická náročnost se vypočítá:

                       hmotnost (kg) x koeficient energetické náročnosti (liší se dle typu pohybu) x doba trvání (min.)

 

Pro představu udržující množství pohybové aktivity pro dospělé za týden představuje asi 6200kJ za týden. Pokud má mít pohybová aktivita u dospělého jedince efekt rozvíjející, je potřeba přidat přibližně na 8300Kj vydaných za týden. Pro seniory jsou dostačující k udržení nižší hodnoty, k udržení stačí 4200kJ týdně. Pro rozvíjející pohybovou aktivitu v seniorském věku je však potřeba docílit výdeje také přibližně 8300kJ týdně. 

MUDr. Marie Skalská Pohybové aktivity dělíme dle frekvence tréninkových jednotek: 

  • udržující pohybová aktivita 3x týdně 30minut
  • rozvíjející pohybová aktivita 5x týdně 30minut a více
  • tréniková pohybová aktivita denně 30minut a vícePotřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás