Technika správného bráničního dýchání při cvičení


Výchozí polohu pro nácvik správného bráničního dýchání během cvičení vidíte na obrázku.

Leh na zádech, horní končetiny podél těla, ramena v zevní rotaci – dlaně vzhůru. S výdechem stáhneme žebra dolů tak, aby jakoby břišní stěna splynula s pánví – žebra nesmí prominovat nahoru. Celá plocha zad i lopatky jsou na podložce, zvedneme dolní končetiny nad podložku – kyčle jsou v zevní rotaci – tzn. kolena jsou od sebe dál než paty, mezi trupem a kyčlemi je ostrý úhel.

Provedení dechového cvičení ke stabilizaci páteře

S nádechem se nezvedají žebra, ramena jsou stále volná, lopatky na podložce, s nádechem se zvyšuje nitrobřišní tlak v oblasti třísel a zad – jako bychom s každým nádechem rozšiřovaly pas do šířky. Jde o brániční dýchání s aktivními svaly břišní stěny (břišní svaly, pánevní dno, svaly zad), nedochází k vyklenování břicha nahoru.

Tento způsob dýchání je základem všech dalších cviků, protože dochází prostřednictvím aktivity břišních svalů a pánevního dna k aktivaci nitrobřišního tlaku, což je nutné pro správnou stabilizace páteře.

Mgr. Lenka HellebrandováŠpatný způsob dýchání, se zapojením hlavně svalů krků, trapézů, prsních svalů,  je jedním z nejčastějších nevhodných pohybových stereotypů. Nácvik optimálního dechového stereotypu, který uleví vašim přetíženým bedrům,  může být mimo jiné i bezvadná relaxační technika s využitím "groundingu" neboli uzemnění.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás