Svaly, tuky, kosti, voda…vyšetření tělesného složení


Kilogram tuku váží jako kilogram svalové hmoty - mění se tělesné složení

Chcete hubnout? Děláte všechno správně, jídelníček skvělý, pohybu dost a dost každý den, a přeci se na váze nic neděje? Nezoufejte, vše může být na dobré cestě. Mnohdy na začátku hubnutí sice ubývá tělesný tuk, ale pokud jste navýšili pohybovou aktivitu, začne také přibývat žádoucí svalová hmota - "kilo za kilo" a na "váze" se zdánlivě nemusí nic dít. Zda optimálně hubnete, zjistíte nejspolehlivěji kontrolou tělesného složení. Jako jednu z možných metod k určení podílu svalové hmoty, tukové hmoty, kostní hmoty, tělesné vody využíváme různý odpor tkání lidského těla, mluvíme o tzv. biomipedančních metodách.

Jak vyšetření tělesného složení pomocí bioimpedance probíhá?  

Při vyšetření, dle druhu přístroje, buď klidně stojíte či ležíte. Vyšetření trvá max. 2-3 minuty.  Tělem projede slabý elektrický proud, který vůbec necítíte.  Různý elektrický odpor kostní tkáně, vody, tukové, svalové tkáně využijeme pro stanovení parametrů tělesného složení.Jaké základní parametry získáme z vyšetření tělesného složení? 

Procento tělesného tuku

%tuku - procento tuku, vyjádřené v procentu tělesné hmotnosti. Tato hodnota je závislá na trénovanosti, věku a pohlaví. Pro muže bez pravidelného sportovního tréninku jsou normální hodnoty mezi 15-18%, u žen jsou o cca 3-5% vyšší. Optimální množství tuku se významně liší u jednotlivých druhů sportu. Například maratonkyně mají 10-15% tukové tkáně, dámy sprinterky se pohybují v rozmezí 12-20%. S věkem podíl tukové tkáně nepatrně fyziologicky roste. Množství tukové tkáně se také určuje například z kožní řasy pomocí kaliperu. Hodnoty stanovené kaliperem bývají o cca o 5% nižší než při měření pomocí bioimpedance.  

Tukuprostá hmota

FFM (Fat free mass)  je tukuprostá hmotnost, většinou v kilogramech. Hodnotu FFM získáme, odčtením hmotnosti tuku od celkové tělesné hmotnosti.  Muscle mass, hmotnost našich svalů, získáme odečtením suché kostní hmoty od FFM. Hmotnost svalové hmoty bývá tedy o 2-3 kg nižší než fat free mass. 

Tělesná voda

Právě hodnota tělesné vody bývá nejčastěji mylně interpretována pokud tělesné měření provádí osoba bez příslušného vědomostního "backgroundu". Již jsem mnohokrát slyšela: "Řekli mi, že mám málo vody a mám víc pít", případně "Vody mám moc, protože moc piju".  U hodnoty tělesné vody je zcela zásadní rozdělení do jednotlivých tělesných kompartmentů. 

U zdravých mužů tvoří celková tělesná voda TBW (Total body water) 55-60% , u žen je tento podíl nepatrně nižší  50-60%. Celková tělesná hmota se skládá z vody uvnitř buňky - ICW (Intracellular body water) - vnitrobuněčné vody, která je srovnávací parametr při opakovaných měřeních. ICW  slouží k výpočtu vnitrobuněčné hmoty. Další složkou je mimobuněčná tělesná voda ECW (Extracellular body water). Platí jednoduchá matematika - vnitrobuněčná a mimobuněčná voda dohromady tvoří celkovou tělesnou vodu TBW=ICW+ECW

Pokud je rozumná tendence hubnutí, měla by se snižovat hodnota ECW a zvyšovat hodnota ICW.

Co určuje kvalitu svalové hmoty? ECM/BCM

Sofistikované přístroje s kvalitním softwarem na specializovaných pracovištích (např. Centrum sportovní medicíny v Praze) určují poměr ECM/BMC. ECM/BCM je poměr mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty. ECM/BMC poměr charakterizuje kvalitu svalové hmoty. Platí, že čím je tato hodnota nižší, tím lepší jsou předpoklady pro svalovou práci, svalová hmota je „kvalitnější". Tento koeficient je závislý na trénovanosti, věku a pohlaví. Pro jedince bez pravidelného pohybového tréninku se pohybuje v rozmezí 0,75-1,05 pro věk cca 17-60 let. Ženy mají zpravidla hodnoty o 0,02-0,04 vyšší než stejně trénovaní muži.Děti a senioři mají hodnoty běžně vyšší než 1,00. Trénovaní naopak nižší než 0,7.

Mohou se výsledky lišit? 

Mějte na paměti, že se výsledky na různých tipech přístrojích mohou lišit i o 50%, jde o použitý software i použité rovnice výpočtů. Hodnoty tělesného složení jsou ovlivněny i tím, zda den před měřením máte vyšší fyzickou zátěž či třeba alkoholový exces. Čím více elektrod přístroj má, tím přesnější měření získáme. Nejméně přesná jsou měření na váhách, kdy se dotýkáme pouze chodidly, většinou "domácí" modely vah, případně na "tukoměrech", které držíme v předpažení. Zde hraje významnou roli to, zda máme například postavu s vyšším uložení tuku v dolní oblasti - typická ženská postava či naopak "široká ramena".  Přesnější, spolehlivější měření získáme na přístrojích, kde jsou 4 a více elektrod, na elektrodách například stojíme a další elektrody držíme v dlaních, viz. obrázek výše.  

Bez ohledu na tip používaného přístroje je nejdůležitější, pokud chcete sledovat své pokroky, měřit se stále na tom samém přístroji, optimálně na tom samém pracovišti a sledovat změny v časových odstupech.Měření tělesného složení, na to samém přístroji, v rozumných časových odstupech, po cca 2 měsících, je optimální ukazatel toho, zda například redukce hmotnosti postupuje správným způsobem. Správná interpretace výsledků je nedílnou součástí celého měření. Tj. vysvětlení, co který změřený parametr znamená a co znamená změna jeho hodnoty.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás