Protažení před běháním-dynamický stretching


Proč protahovat před během? Co je to dynamický stretching?

Před během provádíme tzv. dynamický stretching. Dynamický stretching je protažení v pohybu, kdy pohyby jsou plynulé, většinou krouživé, bez hmitání, bez kmitání. Cílem je připravit na běh velké svalové skupiny,  hýždˇové svaly, svaly dolních končetin. Svaly se při dynamickém stretchingu prokrví, do kloubů se uvolní nitrokloubní tekutina, což je prevence zranění kosterně-svalového aparátu.  

Cvik č.1 KROUŽENÍ ve velkých kloubech

    

Postupně kroužíme v kotnících, poté v kolenou a následně pánví. Zakružte vždy 10x do obou směrů.

Cvik č.2 „KYVADLO“ uvolnění kyčelního kloubu, protažení zevní strany stehen

 

Ve stoji na levé noze, plynule kýváme nataženou pravou dolní končetinu „ven a dovnitř“. Chodidlo je ohnuté v kotníku do „fajky“.  Opakujeme 10x na obě končetiny.

Cvik č. 3 „VÝPADY" protažení stehenních a hýžd´ových svalů

Provádíme 10x výpady střídavě na každou nohu. Koleno vpředu směřuje vždy stejným směrem jako špička. Krok vpřed provádíme vždy co nejdelší, abychom měli v předním koleni více než pravý úhel. 

Cvik. č. 4  DYNAMICKÉ PROTAŽENÍ LÝTKOVÝCH SVALŮ

 

Jsme opřeni o oporu, trup je nakloněný vpřed. Pravá noha je nad zemí opřená o levý kotník. Plynule zvedáme levou patu od země a vracíme zpět. Provedeme 10x na oběh nohy.

Cvik č. 5 „PŘEDNOŽOVÁNÍ" protažení zadní strany stehen

V chůzi předkopáváme natažené dolní končetiny, paže se dotýkají křížem špičky nohy. Stojná noha může být lehce pokrčená v koleni. Provedeme 10x na každou nohu.

foto Milan Malíček Právo
Za báječné oblečení na běhání děkujeme www.nessisport.cz
Mnoho šťastně uběhnutých kilometrů vám přeje
MUDr. Marie Skalská
PS: máte zmatek, jak kombinovat jídlo a běh? Přijd´te se to vyjasnit na praktický seminář "Strava při běhání" s Marií Skalskou


Dynamickým stretchingem připravíme velké svalové skupiny na běh. Krouživým pohybem se velkých kloubech uvolní nitrokloubní tekutina, plynulými pohyby se svaly zahřejí a prokrví. Dynamickým stretchingem minimalizujeme riziko poranění šlach a svalů při běhu.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás