Prevence je vždy jednodušší, méně nákladná, méně náročná, méně bolí než léčba


Víte na které preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění a v jakých intervalech?

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Od 18ti let máte jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u svého praktického lékaře.

Krevní tuky

Hladiny krevních tuků jsou významným rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění, cukrovky a dalších nemocí. Nárok na vyšetření cholesterolu a jeho jednotlivých frakcí v rámci  preventivního vyšetření u svého praktického lékaře máte v 18, 40, 50 a 60 letech, některé pojišťovny hradí i ve 30ti letech. Uvedená frekvence vyšetření je stanovena pro preventivní vyšetření, tzn. pro vyšetření pacienta, který nemá žádné zdravotní problémy, jež by nasvědčovaly nějakému onemocnění souvisejícímu s hladinou cholesterolu v krvi. Vyšetření se provádí z odběru krve nalačno. Zjišťuje se celkový plazmatický cholesterol a další plazmatické lipoproteiny včetně triacylglycerolů, LDL a HDL cholesterolu.

Preventivní prohlídka u zubaře

Dospělí mají nárok na preventivní prohlídku u stomatologa jednou ročně s tím, že zubní prevence je prováděna i u ošetření a vyšetření registrovaného pacienta jednou za 1/2 roku.

Gynekologická prevence

Na preventivní gynekologickou prohlídku má nárok každá dívka při ukončení povinné školní docházky a od 15 let pak jednou ročně.

 

Onkologický screeining

Prevence nádoru prsu

Mamografické vyšetření nejúčinnější a nejefektivnější metodou zjištění rakoviny prsu v raném stádiu. Ženám starším 45 let je hrazeno toto vyšetření jednou za dva roky z veřejného zdravotního pojištění. Ženy potřebují k vyšetření průvodní list tzv. žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. 

Prevence nádoru tlustého střeva

Na vyšetření okultního krvácení, které slouží k odhalení výskytu nádoru tlustého střeva, mají nárok všechny ženy i muži starší 50 let. Vyšetření se uskutečňuje ve dvouletých intervalech a lze o něj zažádat u ošetřujícího praktického lékaře v rámci preventivních prohlídek. O 50 let se můžete rozhodnout nechat si provést primární srcreeningovou kolonoskopii, která postačuje provést 1x za 10 let a v mezidobí opět pokračovat ve 2letých intervalech testů okultního krvácení do stolice. 

 MUDr. Marie Skalská

 

 Onkologický srcreening, resp. screening jako takový,  znamená plošné vyšetřování populace za účelem odhalení léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

  • rakoviny děložního čípku
  • rakoviny prsu
  • rakoviny tlustého střeva a konečníkuPotřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás