Pozdrav slunci, krok za krokem


Co je súrja namaskár?

Pozdrav slunci, v sanskrtu súrja namaskár,  je neznámější jógová sestava. Existuje v několika variantách a úrovních provedení. Tato je základní, nejjednodušší forma Pozdravu slunce. Jóga není jen o fyzickém cvičení, ale stejně tak o duchovním prožitku. Pozdrav slunce může být součástí meditace (cvičí se 108x za sebou) či je cvičen jako příprava na další cvičení Hathajógy.

V tomto článku nebudu předstírat hlubší duchovní smysl, Pozdrav slunci proberme po fyzické stránce a správném provedení jednotlivých pozic. Jogíni mi prominou, jednotlivé pozice jsem nazvala i názvy, které se běžně užívají při cvičebních hodinách. Pozdrav slunci i jen jako cvičení,je unikátní sestava, která vám protáhne většinu svalů ve vašem těle, klidně ho využijte jako zahřátí, protažení před dalším cvičením.

Věřte, že den se s ním začíná báječně.

Jak dynamicky Pozdrav slunci cvičit? 

Optimálně cvičte dle svého dechu, kdy z pozice do další pozice jdeme s výdechem či nádechem, jak je u jednotlivých pozic popsáno. Klidně však setrvejte v pozici delší dobu, na vícero dechů, soustřeďte se na protahované svalové skupiny, pozici si v dobrém slova smyslu vychutnejte. Já s úžasem stále dokola zjišťuji, jak každé další provedení Pozdravu slunce v sérii cvičení je příjemnější a snazší, jak se svaly protahují a uvolňují.

1. TADASANA, je vlastně aktivní stoj

 • rovnoměrně rozložte váhu mezi obě nohy
 • prsty roztáhněte ze široka
 • aktivitou čtyřhlavého stehenního svalu vytáhněte čéšky kolen vzhůru
 • kostrč směřuje k zemi
 • břicho je mírně aktivní, oplošťujete ho proti bedrům
 • hrudní kost vytahujete dopředu a nahoru –  pozor na prohýbání v bedrech!  Neprohýbat!
 • žebra se s nádechem rozšiřujete do všech 4 rozměrů – dopředu, dozadu, do boků
 • ramena stahujete od uší
 • hlavu vytahujete temenem vzhůru
 • pohled očí míří do dálky

2. URDHVA TANDASANA - pozice hory

 • s nádechem vedete horní končetiny do vzpažení
 • prsty máte propnuté do konečků prstů
 • lopatky a ramena stahujete od uší

3. UTTANASANA – hluboký předklon

Protahujete zadní stehenní svaly.

 • s výdechem provedete hluboký předklon
 • předkláníte se z kyčlí a z pánve, ne ze zad – tím chráníte meziobratlové ploténky
 • s předklonem si představujte, že vás někdo vytahuje za sedací hrboly nahoru, tím se prodlužují zadní stehenní svaly

4.URDHVA UTTANASANA

Aktivujeme zádové a lopatkové svaly, protahujeme stále zadní stranu stehen.
 • s nádechem zvednete trup nahoru
 • ruce zůstávají na zemi nebo na holeních
 • ramena a lopatky jdou od uší

Stále si představujte, že vás někdo vytahuje za zadní sedací hrboly.

Krokem vzad s výdechem jdeme do 5. pozice. Zdatnější mohou jít vzad skokem snožmo.

5. CHATURANGA DANDASANA – prkno, plank

Aktivujeme lopatkové a zádové svaly, tricepsy a břišní svaly.

 • s výdechem jdou nohy dozadu a tělo se dostane do pozice prkna
 • v prkně provedeme nádech
 • s dalším výdechem jdeme do tricepsového kliku, ruce široce rozevřené pod rameny  
 • lokty jsou vedle těla
 • ramena nejdou níž než lokty

6. URDHVA MUKHA SVANASANA - pes hlavou nahoru

 • s nádechem pokračujeme do pozice psa hlavou nahoru  
 • prsty jsou ze široka rozevřeny a celou plochou na podložce
 • hrudník ze široka rozevřený, ramena směřují od uší a dozadu
 • hýžďové svaly a zadní svaly stehen jsou povolené
 • břicho je aktivní, vytahuje stydkou kost vzhůru
 • nohy jsou opřeny o nárty
Pozor, aby lopatky nešly příliš k sobě. Dochází k napřímení a mírnému záklonu v hrudní páteři. Dbejte, abyste se neprohýbali v bedrech!

7. ADHO MUKHA SVANASANA – pes hlavou dolů

 

 • s výdechem přes kolena (příp. překulením přes prsty) přejdete do pozice psa hlavou dolů
 • od rukou se vytahujete nahoru, ke stropu
 • paže jsou aktivní, loketní jamky „koukají“ na sebe
 • lopatky stahujete od uší, do zevní rotace
 • celá páteř je napřímená a vytahujete se za sedacími hrboly
 • dolní končetiny jsou na šířku pánve, chodidla jsou rovnoběžně  
 • je možné pokrčit nohy v kolenou a mírně nechat nadzvednuté paty
 • paty jsou rovnoběžné – prsty na nohou směřují dopředu a jsou ze široka rozevřené

Snažíme se jakoby zvětšit úhel mezi nártem a holení – čímž protahujeme Achillovy šlachy a lýtkové svaly.

Největší důraz klademe na napřímená záda a aktivní dolní fixátory lopatek.

Z pozice psa hlavou dolů se s nádechem podíváme dopředu mezi ruce – s výdechem uděláme krok jednou a pak druhou nohou mezi ruce.

A dále pokračujeme pozpátku přes asánu UTTANASANA – hluboký předklon, tj. cvik č. 3,  do pozice hory, cvik č. 2 a do URDHVA TANDASANA tedy do výchozího postavení. 

Celé provedení základního Pozdravu slunce si můžete zacvičit podle našeho videa

Děkujeme odbornou supervizi mgr. Lence Hellebrandové

Klid v duši i po těle vám přeje Marie Skalská 

foto PrávoKolik opakování?

Pozdrav slunci by se měl cvičit po ránu.
Počet opakování je zcela individuální. Pokud budete cvičit Pozdrav slunci v rámci meditace s počtem opakování magických 108x, zabere vám to až 1,5 hodiny.
Jiné doporučení říká, že Pozdrav slunci se má cvičit tolikrát, kolik je vám let. Tak to abychom si někteří docela přivstali, že?
A já si myslím, vždycky lepší něco než nic. Nejdůležitější je pravidelnost a správné provedení dle vašich fyzických a mentálních možností.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás