Poběěěž! Jak si určit svou maximální tepovou frekvenci při běhu – pro začátečníky


Co jiný druh sportu, to jiná maximální tepové frekvence (MTF)

Nejvyšší maximální tepové frekvence dosáhnete při běhu. Proč je dobré znát svou MTF? Z hodnoty maximální tepové frekvence si vypočítáte % hodnotu rozmezí tepovky, podle toho, co, v tomto případě od běhu, očekáváte. Chcete hubnout, zvyšovat kondici, budovat vytrvalost?  Hodnotu maximální tepové frekvence si můžete vypočítat dle různých vzorců. Přesnější je však určení „tepovky“ přímo v terénu.

Jak si určit maximální tepovou frekvenci při běhu v terénu?

Test určený spíše pro jedince s menší úrovní fyzické zdatnosti, pro začátečníky.

Test provádějte na běžeckém okruhu s délkou oválu 400m. Celkem oběhnete 8 kol.

Sporttester držte v ruce sepnutý mezi palcem a ukazováčkem, abyste si mohli v průběhu testu odečítat svou tepovou frekvenci. Kontrolujte si hodnotu tepové frekvence v každém kole. Vaše srdeční frekvence by se měla během prvních 6ti kol zvyšovat.

Jdeme na to!

1. kolo: Jděte rychlostí, kterou normálně chodíte.

2. kolo: Zrychlete do svižné, rychlé chůze.

3. kolo: Velmi zvolna klusejte, nejpomaleji, jak zvládnete.

4. kolo: Zvolna běžte, abyste případně mohli bez obtíží promluvit.

5. kolo: Běh zrychlete, abyste se trochu zadýchali. Mluvení by už nemělo být plynulé, spíše občasná věta.

6. kolo: Běžte rychle tak, aby vás už ani nenapadlo se „vybavovat“.

7. a 8. kolo: Zrychlujte, zvyšujte úsilí na začátku každé zatáčky, abyste poslední rovinku dobíhali s maximálním úsilím.

Po doběhnutí testu nezastavujte, zvolna se vyklusejte.  

Během poslední části testu či těsně po skončení dosáhnete své nejvyšší – maximální tepové frekvence.

MUDr. Marie Skalská

 Při běhu dosahujeme nejvyšší maximální tepové frekvence. Pokud si chcete stanovovat intenzitu svých běžeckých tréninků dle tepové frekvence, nejdříve si přímo při běhu změřte svou maximální srdeční tepovou frekvenci. Změření přímo v terénu bývá nejpřesnější. Z naměřené maximální tepové frekvence si pak počítejte procentuální hodnoty podle toho, co od běhu očekáváte - zvyšování kondice, redukci hmotnosti, udržení stávající kondice, zvýšení vytrvalosti atd.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás