Mezi námi děvčaty - gynekologická prevence


Kdy na preventivní gynekologickou prohlídku?

Na preventivní gynekologickou prohlídku má nárok každá dívka při ukončení povinné školní docházky a od 15 let pak jednou ročně.

Co je součástí gynekologické prohlídky? 

Součástí preventivního gynekologického vyšetření je zjištění osobních i rodinných údajů a vlastní vyšetření s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potřeby se odebírá materiál na mikrobiologické nebo cytologické vyšetření v rámci prevence nádoru děložního čípku.

Více se o prevenci nádoru děložního čípku dovíte zde: www.cervix.cz/

Seznam gynekologů a porodníků v České republice najdete ZDE.
 
 


Součástí vyšetření u gynkologa je i vyšetřní prsů pohmatem a kontrola, zda vy jako pacientka provádíte prevenci nádoru prsu. Preventivní opatření vůči nádoru prsu, které vy sama můžete provést je samovyšetření prsu, pravidelně každý měsíc, dále sonografické vyšetření a od 45ti let vyšetření mammografem.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás