Kouření dává srdci pokouřit


Kouření a cévy


Cévy jsou tabákovým kouřem poškozovány už při malé expozici – stačí tedy vykouřit jen pár cigaret denně. Dokonce stačí i pobyt v zakouřeném prostředí. Dopady se projeví brzy, ale zároveň riziko rychle klesá – už druhý den poté, co přestanete kouřit, se riziko infarktu snižuje o třetinu.

Pasivní kouření

To platí i o pasivním kouření. Však také v zemích, kde přijali naprostý zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách, od druhého dne klesl počet infarktů, a to v průměru o 17 %! Kdybychom uvážili jen 15 % infarktů v České republice, je jich měsíčně 450 a ročně 5400! Ročně 5400 infarktů, k nimž by nemuselo dojít, kdyby se v našich restauracích nekouřilo. Na poškozování cév se přišlo později než na souvislost s rakovinou plic – kouření způsobuje „jen“ asi 15 % těchto onemocnění. Ale vzhledem k tomu, že právě na nemoci srdce a cév nás umírá celá polovina, je význam těchto patnácti procent velký.

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

 Vůči našim cévám neexistuje bezpečná dávka cigaret. Pro "vnímavého jedince" může i první cigareta způsobit reflexní stažení cévy, na základě čehož dojde k přerušení toku krve v cévě a tím k ischemii.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás