Každý 3. Čech, každá 5.Češka ho má...metabolický syndrom


Když se vyskytují rizikové faktory pohromadě

Metabolický syndrom je kumulace rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. Pokud je vám diagnóza metabolického syndromu přiřknuta, vězte, že vaše riziko úmrtí na srdečně-cévní onemocnění se zvyšuje 3.6x. V Čechách se metabolický syndrom se vyskytuje u 32,5% mužů a 21,4% žen. Vyšší predispozici ke kardiometabolickému syndromu mají potomci rodičů, z nichž alespoň jeden měl vysoký krevní tlak, cukrovku 2. typu či srdeční onemocnění v časnějším věku, tj. muži před 55. rokem věku a ženy před 65. rokem věku. Osoby s metabolickým syndromem mají kromě infarktu myokardu a cukrovky 2. typu také častěji vysoký krevní tlak, spánkovou apnoi, depresivní syndrom.

Metabolický syndrom - od kdy ho známe?

První názory o tom, že hypertenze a hyperglykemie se vyskytují rády společně, spadají do období 1. světové války. Následně se do party rizik začaly přidružovat další faktory. V současnosti víme o 1200 rizikových faktorech, které se s kardiometabolickým syndromem váží.  

S postupem času dostával syndrom různé názvy, Syndrom X, smrtící kvarteto, Ravenův syndrom atd. Vzhledem k tomu, že hlavní onemocnění, která jsou s jeho výskytem spojena, jsou srdečně-cévní choroby a cukrovka, je přesnější užívat pojem kardiometabolický syndrom. S postupem času se obměňují definice, kolik rizikových faktorů musí pacient splňovat, aby byla diagnóza metabolického syndromu splněna. 

Definice metabolického syndromu

V současné době je akceptována definice, která říká, že metabolický syndrom si můžete připsat do své sbírky, pokud splňujete, alespoň 3 z 5ti hlavních rizik:

  1. Obvod pasu: muži > 102cm,  ženy >  88cm
  2. Triglyceridy ≥ 1.7mmol/l či léčba poruch hladin krevních tuků
  3. HDL - ochranný "hodný" cholesterol muži<1,0mmol/l či léčba,  ženy<1,3mmol/l či léčba
  4. Krevní tlak ≥ 130/≥85mmHg nebo léčený vysoký krevní tlak
  5. Hladina krevního cukru nalačno ≥ 5.6mmol/l nebo léčba diabetu, či poruchy glukozové tolerance

Prevence  metabolickému syndromu 

Aktivní životní styl je nad veškerou medikaci. Pravidelná dostatečná fyzická aktivita a racionální stravování sníží výskyt kardiometabolického syndromu až o 55%.

Víte, že vaše riziko metabolického syndromu se zvyšuje pokud 4 hodiny nepřetržitě sedíte, i když máte v ostatním čase dostatek fyzické aktivity?

Netiká vám zrovna vaše 4. hodina?

 MUDr. Marie SkalskáPokud splňujete  3 z 5ti níže uvedených hlavních rizik máte metabolický syndrom a vaše riziko, že umřete na onemocnění srdce a cév se vám téměř 4x zvyšuje. 

1.Obvod pasu: muži > 102cm,  ženy >  88cm
2.Triglyceridy ≥ 1.7mmol/l či léčba poruch hladin krevních tuků
3.HDL - ochranný "hodný" cholesterol muži<1,0mmol/l či léčba,  ženy<1,3mmol/l či léčba
4.Krevní tlak ≥ 130/≥85mmHg nebo léčený vysoký krevní tlak
5.Hladina krevního cukru nalačno ≥ 5.6mmol/l nebo léčba diabetu, či poruchy glukozové tolerancePotřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás