Jak předcházet zažívacím obtížím při vytrvalostním výkonu


Zažívací obtíže a sportovci

Zásadní role zažívacího traktu při sportovním výkonu tkví v dodávce tekutin a živin. Gastrointestinální (GI) neboli zažívací obtíže v plné šíři dle statistik postihují 30-90% vytrvalostních běžců. Studie mezi vytrvalostními triatlety udává dokonce výskyt gastrointestinálních obtíží u 93% závodníků. GI obtíže jsou patrně nejčastějším důvodem zhoršeného výkonu při vytrvalostních závodech a ovlivňují následně i regeneraci. Jsou většinou spíše krátkodobé, bez zásadního dopadu na další zdravotní prognózu, nicméně mohou se vyskytnout i živost ohrožující komplikace. GI obtíže mohou mít různou úroveň, od pocitu na zvracení, přes zvracení, bolesti či křeče břicha, průjem, krev ve stolici.

Příčiny zažívacích obtíží u sportovců 

Příčina zažívacích obtíží při sportovním výkonu není jednoznačně objasněna. Jedná se asi vždy o kombinaci vícero faktorů. Výskyt obtíží je daný z velké míry geneticky a velmi často se jejich výskyt opakuje.  Ti, kdo již problémy měli v minulosti, mají vyšší šanci se s nimi utkat i v dalších závodech.

Jaký je důvod zažívacích obtíží?

Jako nejčastější důvod je brána ischemie zažívacího traktu, tj. jeho nedostatečné prokrvení. Jako další důvody jsou uvažovány důvody mechanické, nutriční, psychologické.

Intenzivní fyzická aktivita a ischemie zažívacího traktu

Při vysoké fyzické aktivitě dojde k poklesu průtoku krve tkáněmi zažívacího traktu až o 80%. Krev je přednostně dopravována do intenzivně pracujících orgánů - srdce, plic, aktivních svalů a kůže. Tím, jak je krev odvedena do aktivních tkání dojde ke zvýšení propustnosti zažívacího traktu, tj. k porušení slizniční bariery a ke zhoršení vstřebávání živin. Při vysoké fyzické aktivitě se snižuje pohyblivost jícnu, jeho dolní svěrač přestává „těsnit“ a to způsobí žaludeční reflux, tj. návrat kyselého obsahu žaludku do jícnu. Vysoká fyzická aktivita pravděpodobně také zpomaluje vyprazdňování žaludku a celková dehydratace organismu stav ještě zhoršuje. Kombinace všech těchto mechanismů vede k nausee (což je pocit na zvracení), zvracení, bolestem břicha, průjmu.

Mechanické důvody obtíží

Jako mechanické důvody obtíží jsou udávány nárazy či postura. Pro negativní vliv nárazů svědčí vyšší výskyt GI obtíží u běžců než u cyklistů. Je to dáno pravděpodobně opakovanými nárazy při běhu a stejně tak i opakovanými otřesy žaludku. To vede k problémům spíše v nižších oblastech zažívacího traktu, k flatulenci (nadměrnému odchodu plynů), průjmům.  Postura zase ovlivňuje více cyklisty a způsobuje spíše obtíže pocházející z horní části zažívacího traktu. Spolykaný vzduch při intenzivním dýchání a pití z flašky může způsobit žaludeční dyskomfort. Tyto obtíže jde ovlivnit vhodným tréninkem.

Výživové důvody

Nutrice výskyt GI obtíží ovlivňuje významně. Ze živin jsou s GI obtížemi nejčastěji spojovány vláknina, tuky, bílkoviny a fruktóza. Opět obtíže zhoršuje dehydratace organismu. Je zjevné, že jídlo, které zpomaluje žaludeční vyprazdňování a zhoršuje posun tekutin do zažívacího traktu, bude problémy zhoršovat.

Ve velké studii s 221 vytrvalci byl pozorování přímý vztah mezi množstvím sacharidů a výskytem nausey a flatulence. Výsledky ostatních studií ohledně množství sacharidů nejsou tak jednoznačné.  Každopádně o výskytu obtíží rozhoduje koncentrace sacharidů, typ sacharidů, osmolalita a kyselost nápoje, ve kterém se vyskytují. Výskyt obtíží byl popsán při příjmu sacharidů více než 1,0-1,5g/min.
Ačkoliv zatím neznáme jednoznačné důvody GI obtíží ve vztahu k sacharidům, je potvrzené, že jejich výskyt příznivě ovlivňuje, pokud je užito vícero druhů sacharidů najednou. Opakovaně bylo potvrzeno, že obtíže byly zlepšeny, pokud je kombinována glukóza s fruktózou oproti stejnému množství pouze samotné glukózy. U horských cyklistů se příznivě osvědčila kombinace maltodextrinu s fruktózou.
V plenkách, ale nadějně, vypadají možnosti zlepšení krevního průtoku tkání zažívacího traktu pomocí nitrátů dodávaných jednak ve formě preparátů či využitím ze zeleniny (červené řepy).

Je možné zažívací trakt natrénovat? 

Mnoho let se uvažuje o tom, že zažívací trakt jde „vytrénovat“. Sportovci, kteří nejsou zvyklí během cvičení přijímat tekutiny či potravu mají 2násobě vyšší riziko GI obtíží než ti, kteří jsou zvyklí během cvičení pít a jíst. Je potvrzeno, že tréninkem tj. opakovaným příjmem vyššího množství sacharidů lze  zlepšit toleranci zažívacího traktu a tím snížit žaludeční dyskomfort. Stejně tak byl ověřen trénink pitného režimu. Pití malého množství tekutiny v krátkých, 10ti minutových intervalech, tak aby byly adekvátně hrazeny ztráty potem, fungoval příznivě.  

„Růžovou tabletku" nechte doma

Mnoho sportovců užívá téměř rutinně při závodech neselektivní nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Jejich nejznámějším zástupcem je ibuprobrufen. Užití ibuprofenu zvyšuje 3-5x riziko obtíží z vyšších etáží zažívacího traktu, krvácení ze sliznice, perforaci (protržení) sliznice. Při vysoké fyzické aktivitě zvyšuje iburpofen propustnost sliznice zažívacího taktu, zvyšuje riziko poranění tenkého střeva, zhoršuje funkci slizniční bariery. Zejména sportovci s opakovanými zažívacími obtížemi by se měli ibuprofenu vyvarovat.

Skvělé zažívaní nejenom při sportovním výkonu přeje

MUDr. Marie Skalská

Článek vyšel v časopisu BĚHEJ.com.6 tipů jak předejít zažívacím obtížím u sportovců:

·         2-3 dny před závodem omezte potraviny bohaté na vlákninu. Během tréninku není nutné množství vlákniny omezovat, naopak vláknina pomáhá správné funkci střeva.

·         Pozor na nesteroidní antiflogistika (iburpofen) a aspirin. Ti, kteří již zažívací obtíže měli, nechť se těchto léků zcela vyvarují.

·         Obezřetně s nápoji s vysokým obsahem pouze samotné fruktózy. Fruktóza v kombinaci s glukózou bývá lépe tolerována. 

·         Správná hydratace je základ. Dehydratace jakékoliv zažívací obtíže zhoršuje. Na startu byste měli být vždy dobře zavodněni.

·         Sacharidy přijímejte vždy s trochou tekutin anebo vybírejte nápoje s nižší koncentrací sacharidů. Pozor na kombinaci vícero zdrojů (nápoje, gely, tyčinky) sacharidů najednou. 

·         Nikdy nezkoušejte nový výrobek či potravní doplněk poprvé před závodem. Několikráte si ho vyzkoušejte v rámci tréninku, abyste si ověřili, jak na vás bude působit a jak ovlivní váš zažívací trakt.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás