Jak předcházet bolestem zad z dlouhých přejezdů autem? Cvičení za volantem.


Sed není pro lidské tělo přirozená poloha, a proto je velmi důležité naučit se správně sedět. Obzvláště při dlouhých přejezdech v autě za volantem 

Vzdálenost sedadla řidiče od volantu

Stiskněte spojkový pedál a posuňte sedadlo tak, aby při sešlápnuté spojce  byla noha lehce pokrčena. Nesmíte tlačit proti sedadlu a pedálu křečí, po pedálu se nenatahujete.

Poloha opěradla zad v autě

Opěradlo nastavte do svislé polohy. Jedině tak udržíte tzv. aktivní sed, kdy se nepřetěžuje krční ani bederní páteř. Obzvláště důležité to je, když musíte prudce zabrzdit. Aktivně zapojená záda jsou schopna prudký pohyb na rozdíl od povolených zad vykompenzovat. Při aktivním sedu také spíše bráníte při prudkém pohybu ústřelům či jinným poraněním páteře. Získáváte také větší jistotu v zatáčkách, která pramení právě z pevně opřených, aktivně zapojených, rovných zad.

Pokud sedadlo konstrukčně neumožňuje vzpřímený sed, můžete si záda vypodložit jemně nafouknutým balonkem-overballem v místě, kde vaše hrudní páteř přechází v bederní.

Nastavení volantu

Položte ruce na věnec volantu nahoře a nastavte ho tak, aby se věnec volantu dotýkal zápěstí. Optimání je, když můžete dlaně volně za volantem spustit. Pak bude vaše vzdálenost od volantu ideální, protože se po něm nebudete natahovat. Ruce budou uvolněné a lokty volně spuštěné. Hlavně se volantu nedržte zbytečně pevně, což vede ke křečovitému držení. Ruce mají sloužit k ovládání auta, ne k držení vašeho těla. Oporu vám poskytují právě záda.

Naučme se kontrolovat při jízdě autem držení těla jako prevenci svalového přetížení

Pokud se nekontrolujeme, obvykle náš sed sklouzne do předsunutí hlavy a ramen, vykulatí se nám záda, a to často už od křížové oblasti. Páteř je v takovém případě napjatá v oblouku, jsou namáhány a přetěžovány stále stejné svaly a únava a bolest nastupuje velmi rychle.

Pokud se ale naučíme kontrolovat své držení těla, což znamená, že páteř držíme napřímenou a hlavu nevysunujeme dopředu, jsou nároky na páteř a svaly mnohem menší, vydržíme sedět déle s menší únavou a přetížením.Kompenzační a protahovací cvičení v autě třebe než klikne zelená

Uvolnění horní části trapézového svalu

S nádechem vytáhneme ramena co nejvíce k uším, s výdechem mírně tlačíme dolů (jako bychom je chtěli zastrčit do zadních kapes u kalhot –  ne moc dozadu ani dopředu). Opakujeme alespoň 5x.    

Aktivace hýžďových svalů

Několikrát stáhneme a povolíme hýždě. Můžeme zapojit také svaly pánevního dna, kdy pocitově zatahujeme močovou trubici jdovnitř. Tyto cviky můžeme provádět třeba při čekání na zelenou. 

Rozpohybování svalové pumpy v lýtku

Protáhneme lýtkový sval a rozpohybujeme krev v žilách tak, že několikrát ohneme nohu v kotníku „fajfka“- „špička“. Tento cvik podpoří proudění krve v dolních končetinách a funguje jako prevence hluboké žilní trombózy. Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás