Fyzioterapie - svalová přetížení, pohybové stereotypy


Jak vznikají svalová přetížení? 

To, jak vstaneme ze židle, kolik uděláme kroků, a jakým způsobem zvedneme horní končetinu k vypínači světla, jak pracujeme u počítače s myší, jsou procesy, které se dějí zcela mimovolně, bez našeho soustředění na jednotlivé úkony. Často se stává, že při běžných denních činnostech některé svaly používáme nadměrně a jiné svaly z funkce vynecháváme a jakoby opomíjíme. Tím pak dochází k chronickému přetěžování určitých oblastí, jež může mít za následek i strukturální změny.

 

My a pohybové stereotypy

Většinu pohybových stereotypů si vytváříme již během prvních let našeho života a v průběhu dalších let jsou tyto pohybové stereotypy ovlivňovány dalšími faktory.
Mezi faktory, které mohou ovlivňovat naše pohybové chování řadíme také vlivy kulturní a pracovní. Naše držení těla neboli postura je také ovlivňována zaměstnáním či sporty, které provádíme. Pro ty, kteří většinu pracovní doby sedí u počítače, je typické přetížení trapézových svalů a bolest krční páteře, bolestivé úpony extensorů zápěstí (tzv. tenisový loket), bolest ramene, apod.

 

Body image

„Jednáme podle obrazu, který jsme si sami o sobě vytvořili.“ (Moshe Feldenkreis). Tento obraz může být, ale velmi často zkreslený a pak člověk nevyužívá svoji skutečnou kapacitu, ale používá své tělo na základě své zkreslené představy. Čím více se představa o vlastním těle (body image, tělesné schéma) přibližuje realitě, tím jsou pohyby přesnější a účelnější.

 

Mgr. Lenka Hellebrandová

 

 

 

 Moshe Feldenkreis, autor konceptu body Image, popisuje, že tělo může správně fungovat pouze tehdy, pokud je správně vnímáno. Obtíže se objeví, pokud je vztah mysli a těla narušen. Změny v motorické, pohybové oblasti vyvolají změny v myšlení a emocích. Například nevědomé napětí ve svalech nepříznivě ovlivní schopnost soustředit se. Nejčastějšími důvody, které vyvolají „neshodu mezi tělem a duší“ jsou bolest, psychické a citové problémy, špatné využití některých pohybových skupin.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás