Fit Test – test životního stylu


Proč si Fit test vyplnit? Jaký je můj životní styl? 

Protože je dobré toho o sobě vědět co nejvíce.  A také proto, že spousta z nás může mít drobné či větší obtíže, které jsou velmi lehce řešitelné třeba i zcela minimálními změnami v životním stylu.

Test vás pochválí, ale nekárá! Pouze pomůže odhalit příčinu některých potíží, či upozornit vás na rizika, kterým by bylo dobré předcházet. Jak naložíte s doporučeními je již zcela na vás.

Jak Fit test funguje?

Nejprve musíme ověřit vaši emailovou adresu, protože na ni vám budeme zasílat závěrečnou zprávu – vysvědčení vašeho životního stylu. Proto v úvodu testu musíte vyplnit svoje jméno (stačí křestní, kterým vás pak Test bude oslovovat) a emailovou adresu. Z právního hlediska, abychom mohli vyhodnotit vaše odpovědi, je nutné, abyste poskytli souhlas se zpracováním údajů. Stejně tak požadujeme souhlas se zasláním informací od společnosti Pro Fit Institut (tvůrce FIT testu), neboť bez něj bychom nebyli oprávněni vám zaslat ani výsledek testu – a kvůli němu to přeci děláte.

Test obsahuje cca 100 otázek. Pro každého uživatele je nakonec počet otázek trochu jiný, neboť test vyhodnocuje již průběžně vaše odpovědi a podle nich pokládá doplňující otázky. Tematicky v testu odhalíte sety otázek na nejdůležitější oblasti životního stylu. Nenechte se však zmást – vyhodnocení není úplně jednoduché a některé otázky se započítávají do více Pro Fit Známek a jsou roztroušeny napříč celým testem.

Testové otázky naleznete na celkem 10ti stránkách, které se vždy po kliknutí na tlačítko pokračovat, uloží. Nemusíte mít proto obavu, pokud v průběhu testu odejdete a mezitím se odhlásíte z našich stránek, že se vaše odpovědi smažou. Můžete pokračovat, kdykoli budete moci – musíte však vstoupit přes původní link, jinak vám systém nabídne test nový.

 

Co se z Fit testu dozvíte?

Test je sestaven na základě tzv. Evidence Based Medicine (medicíny založené na důkazech) pomocí upravených dotazníků uznávaných odbornými společnostmi. Mapuje úroveň pohybové aktivity, jídelníček, odolnost vůči stresu, zátěž pohybového aparátu a rizika civilizačních onemocnění. Ke každé oblasti životního stylu vám dle výsledků FIT testu udělí Pro Fit Známku (1- nejlepší, optimální stav a 5 – nejhorší, vysoké riziko). Ke každé známce je navíc doplněn podrobnější komentář a osvědčené tipy, co by vám v dané oblasti mohlo pomoci.

 

Pro Fit Známku si můžete porovnat se svým pohledem na věc

V průběhu Fit Testu odpovídáte na otázky, jak moc je pro vás dané téma významné. Odpověď na otázku může mít dva rozměry. Vysvětleme si na příkladu. Téma správné výživy je pro vás velmi významné, dbáte na optimální skladbu jídelníčku, vyváženost živin, pravidelnost a rozumnou kalorickou hodnotu. Na otázku v testu tedy odpovíte číslem 5 – téma výživy je pro vás velmi významné. Pro Fit Známka, která se vyhodnocuje z vašich dalších odpovědí v testu, týkajících se stravování vás ohodnotí známkou 1 – nejlepší, optimální stav. Dostáváme se zde tedy do kontrastu, který je však pochopitelný. Téma je pro vás významné a něco pro to děláte – to je skvělé a jednička od nás je jen třešnička na dortu.

Velmi často se však stane, že téma je pro vás významné – např. odpočinek hodnotíte č. 5 (velmi významné téma pro vás), je to proto, že byste potřebovali více odpočívat a vnímáte toto téma jako problematické místo vašeho životního stylu. Z dalších otázek vám vypadne Pro Fit Známka také 5, což značí, že neodpočíváte dostatečně a bylo by dobré v tomto směru něco udělat. Toto je výborná výchozí pozice začít postupnými změnami v této oblasti pracovat.

Poslední možností je, že vám vyjde Pro Fit Známka vysoká – např. riziko srdečních onemocnění, ale významnost pro vás má nízkou. Nad touto oblastí by bylo dobré se zamyslet a mít se na pozoru. Sice pro vás zatím není zajímavá, ale do budoucna zde je zdravotní riziko a nebylo by od věci, více se zaměřit na prevenci.

Hodně zdaru při vyplňování a hlavně hodně chuťi do prvního kroku při změnách životního stylu a nastavení vaší FIT reality.

 Být Fit, cítit se dobře a spokojeně je souhra několika oblastí našeho životního stylu. Náš aktivní životní styl ovlivňuje:

  • jak a co jíme
  • kolik a jak se hýbeme
  • naše zdravotní kondice, přítomná zdravotní rizika
  • míra stresu a dostatek odpočinku

Fit test vám všechny tyto oblasti zhodnotí. Vaše závěrečná zpráva Fit testu, která vám obratem po vyplnění Fit testu přijde do mailové schránky, vám pomůže se rozhodnout, kterou část můžete posílit, kde zapracovat, abyste si užívali vaší Fit realitu, byli Fit.  Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás