Co můžete čekat od fyzioterapie? Co je fyzioterapeutické vyšetření?Co je cílem fyzioterapie?

Fyzioterapie je jednou ze složek léčebné rehabilitace a jako samostatný metodicko-terapeutický obor se uplatňuje ve všech oblastech medicíny. Fyzioterapie je léčebnou metodou využívající různých forem energií k ovlivnění patologických stavů organismu. Zabývá se zejména pohybovým systémem, ale také možností ovlivnit přes pohybový systém poruchy dalších orgánů. Fyzioterapie využívá specifických diagnostických a terapeutických metod a zabývá se také prevencí. Cílem fyzioterapie je nalézt příčinu obtíží a následně aktivovat autoreparační procesy tak, aby se organismus co nejrychleji dostal do fyziologického stavu.

Jak probíhá fyzioterapeutické vyšetření? 

Vyšetření fyzioterapeutem probíhá většinou ve spodním prádle, kdy fyzioterapeut hledá Vaše pohybová omezení a původ problému, se kterým jste za ním přišli.

Na co správný fyzioterapeut nezapomíná? 

Kromě základního kineziologického rozboru, při kterém Vám fyzioterapeut diagnostikuje stav Vašeho pohybového aparátu - svalové dysbalance, strukturální změny (plochonoží, rekurvace kolen, skolióza apod.), je součástí fyzioterapeutického vyšetření také rozbor pohybových stereotypů a diagnostika funkce centrálního nervového systému ve vztahu k těmto stereotypům, jako je schopnost relaxace a schopnost vnímat vlastní tělo (kinestezie).

Mgr. Lenka Hellebrandová

 Víte, že fyzioterapuet může přijet až k vám domů? Spolupracujeme se zdravotnickým zařízením Hometherapy, jehož cílem je poskytnout pacientům péči ve chvíli, kdy ji potřebují, aniž by museli čekat pro dlouhé objednací lhůty na ambulantních, ale i na lůžkových rehabilitacích. Hometherapy využívá jedinečných fyzioterapeutických a ergoterapeutických technik. Kladou důraz na individuální a empatický přístup terapeutů. Máme osobně opakovaně vyzkoušeno!Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás