MUDr. Marie Skalská

Zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu

MUDr. Marie Skalská

Mé sportovní certifikáty:
1999 mezinárodní certifikát Aerobic and group fitness instruktor FISAF. Od té doby aktivně předcvičuji hlavně posilovací formy cvičení.
» 1999 BODYSTYLING FISAF
» 2006 MUSCLE CONDITIONING FISAF
» 2009 FISAF FITNESS CONVENTION
» 2009 FISAF DANCE CONVENTION
» 2010 FLOWIN BASIC
» 2011 FACE CZECH FITNESS PORT DE BRAS BASIC
» 2012 FISAF INSPIRATION BALANTES
» 2012 FACE CZECH FITNESS, BOSU core
» 2012 FACE CZECH FITNESS, Port de Bras exercise Advanced Course
» 2013 FACE CZECH FITNESS, Total body advanced diplom
» 2014 FACE CZECH FITNESS Fit ball and over ball ve fitness
» 2015 BEST of FACE, international congress
» 2016 FACE CZECH academy Funkční trénink CORE ve sportovní přípravě
» 2016 FACE CZECH academy, Funkční Core Workout
Další: 
» 2020 Mindfulness-Based Stress Reduction program snižování stresu
» 2021 Diplom celoživotního vzdělávní lékařů

Jsem členkou:
» České kardiologické společnosti
» České obezitologické společnosti
» České společnosti tělovýchovného lékařství
» Evropské kardiologické společnosti
» European College of Sport Science

Přehled mých publikací a dalších odborných aktivit najdete na LinkedIn zde.

Přehled worskhopů, které lektoruji najdete zde.

Moje postřehy, tipy jak být FIT v rámci dnů všedních i nevšedních najdete na Facebooku zde.

Jsem člověk, který má rád výzvy, objevování nových věcí, děsí mě uniformita a stereotyp.  Ráda si ověřují informace, hledám racionální souvislosti a s radostí vysvětluji "vědu" uchopitelným způsobem. Odjakživa sedím na vícero židlích a postupem času mi mé vášně báječně zapadly dohromady.

Od malička se věnuji rozličným druhům sportů, nejvíce gymnastice a tanci. Přirozeně to vyústilo v mé instruktorské licence a certifikáty.

Po vystudování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsem od roku 1999 pracovala 6 let na klinice kardiologie IKEM, kde jsem měla možnost používat nejmodernější postupy léčby a zároveň jsem si ověřila, jakou zásadní roli hraje prevence a životní styl v oblasti u nás nejrozšířenějších onemocnění - onemocnění srdečně cévního aparátu. S mojí všestrannou povahou jsem se během studií na lékařské fakultě a i posléze při zaměstnání profesionálně věnovala tanci a zpěvu v divadle a zároveň jsem vítězila ve vědeckých soutěžích mladých kardiologů a mladých arytmologů. 

Zprvu spíše z osobního zájmu, zvědavosti a zkušeností tanečnice, která si musela hlídat hmotnost jsem v roce 2006 při mateřské dovolené absolvovala výcvik kognitivně behaviorální terapie obezity. Problematika obezity a aktivního životního stylu mě tak zaujala, že jsem ihned po výcviku začala vést jako lektorka a cvičitelka kurzy  kognitivně–behaviorální terapie (KBT) obezity společnosti STOB, které jsem vedla do roku 2013. Školila jsem lektory STOBu na téma pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění, podílela jsem se na tvorbě edukačních materiálů. V rámci společnosti STOB jsem vytvořila program redukce hmotnosti pro klienty s diabetem mellitem 2. typu. V letech 2011-2013 jsem se podílela na vývoji a fungování komunitního webu www.stobklub.cz.

V letech 2009 -2011 jsem pracovala v Kardiologickém centru MUDr. Janky Škrobákové.

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, jsem se v rámci doktorátu zabývala v Laboratoři sportovní motoriky tématem "Ovlivnění nadváhy a obezity žen středního věku pohybovou intervencí". Od roku 2010 na FTVS UK přednáším interní medicínu, problematiku výživy a aktivního životního stylu, primární a sekundární prevenci civilizačních chorob českým i zahraničním studentům.

Jsem nutriční konzultantka Českého svazu ledního hokeje, kde se podílím na vzdělávání trenérů i hráčů.

2017-2018 jsme ambulantně působila v Institutu sportovní medicíny, od října 2018 mám ambulantní praxi v Centru sportovní medicíny, kde se klinicky zabývám preventivní medicínou, fyziologií zátěže, nutricí, nastavením aktivního životního stylu. Starám se o světové medailisty, i o ty, kteří se teprve učí číst a první velké soutěže je teprve čekají.  

Přednáším na domácích i zahraničních odborných fórech (Evropa, USA, Brazílie), publikuji na téma pohybová aktivita, výživa, redukce hmotnosti a prevence civilizačních onemocnění.

2014-2019 jsem se jako organizační ředitelka podílela na přípravě prestižního 24. výročního kongresu European College od Sport Science ECSS Prague 2019. 


V 2013 jsem s radostí spoluzaložila společnost Pro Fit Institut. Krédem Pro Fit Institutu je "Hlásáme to, co děláme" a to rozhodně v praxi. Využívám odborných klinických zkušeností, zkušeností z práce s pacienty a obézními klienty v kurzech KBT a zároveň osobních zkušeností plně vytížené zaměstnané ženy, maminky 3 dětí, která vyvažuje práci, péči o rodinu a prostor na své záliby. Vím, že čas zaměstnané ženy je k nezaplacení, a proto našim klientům předávám tipy a praktické rady, které zbytečné neplýtvají jejich časem a mají prokázanou efektivitu. Přehled workshopů pro firmy najdete zde.

Pokud se nemůžete zúčastnit našich workshopů, s nadšením vám pomohu vyladit stravu a pohyb podle vašich potřeb, možností a chutí i individuálně.
Řekli o nás