Mgr. Lenka Beroušková, Ph.D. (roz. Hellebrandová)

Odborná konzultantka a lektorka Pro Fit Institutu

Mgr. Lenka Beroušková, Ph.D. (roz. Hellebrandová)

Vzdělání:

»2003 – 2006 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium
»2006 – 2009 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium
»2010 – 2017 – postgraduální studium Kinantropologie FTVS UK

Absolvované kurzy:

»Instruktor fitness (Fitness Institut Tonus, Paedr. Tlapák)
»Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Instruct, Dr. P. Švejcar)
»Projekce bolesti do pohybové soustavy (Monada)
»Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)
»Bazální programy ve fyzioterapii A, B (Jarmila Čápová)
»Metodika sensomotorické stimulace (Alena Herbenová)
»Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová, PhD.)
»Medical Taping Concept
»Rolfing I., II. (roseta)
»Kurz Vojtovy reflexní lokomoce – RL Corpus
»Komplexní terapie trigger pointů (Mrg. Petr Bitnar)
»London Dry Needling Level 1 Course Club Physio
»Yoga v rehabilitaci (Martina Ježková, Clive Farrelly)
»Yoga Teacher Training Course 200 hour (Goa, India)
»Úvod do psychosomatiky I.-IV. (Klímová, Fialová, aktip)

Na pacienta či klienta se dívám komplexním pohledem, kdy zcela respektuji, že tělo a mysl je velmi úzce propojena. Jsem spolutvůrkyně a garantka modulů fyzioterapie a pohybových programů v Pro Fit Institutu, se kterým spolupracuji od jeho založení. 

Fyzioterapeutickou praxi jsem zahájila již během magisterského studia na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2010 jsem spoluzaložila zařízení hometherapy s.r.o., které se zaměřuje na rehabilitaci ve vlastním sociálním prostředí a ergonomické poradenství. Hometherapy  současné době provozuje také ambulantní zařízení, které je v současné době moje hlavní působiště. Zde se věnuje jak funkčním problémům pohybového aparátu, tak pacientům po úrazech či s důsledky sportovního přetížení.

V neposlední řadě vedu lekce jógy, která je také součástí fyzioterapeutických přístupů, které využívám ve své práci.

Mezi moje největší koníčky patří sport, fyzioterapie, čtení a kultura.
Řekli o nás