FIT TEST


Abyste pocítili FIT realitu

Chcete se předem dozvědět, co vás v testu čeká? Přečtěte si náš článek Fit Test – test životního stylu

Získejte vysvědčení vašeho životního stylu a tipy jak překonat nejčastější úskalí! Čeká vás cca 10 minut zamyšlení nad vaším životním stylem. Chcete žít zdravě, hubnout, mít zdravá záda, nebát se nemocí, cítit se odpočatě nebo předcházet stresu? Vstupte do testu a vaše výsledky vám zašleme na mail.

 
Souhlasím se zasíláním občasných informací, praktických rad a tipů týkajících se aktivního životního stylu při sedavém zaměstnání. Dále ZDE
Stejně tak souhlasím se zasíláním případných upozornění na nové produkty a nabídky Pro Fit Institutu, jejichž smyslem je pomoci udržet aktivní životní styl.
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Pro Fit Institut. Dále ZDE
Tímto uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Pro Fit Institut s.r.o., IČ:016 81 591 , se sídlem Liškova 156/7, 142 00 Praha 12 - Kamýk, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210171 (dále jen „Správce“), souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu údajů obsažených v dotazníku, a to pro účely interaktivního zhodnocení aktivního životního stylu, nastavení individualizovaných optimálních doporučení, sestavení modulu Pro Fit Akce dle potřeb pracoviště. Tento souhlas uděluji pro všechny poskytnuté údaje, a to na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů výše stanovených. Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat písemným sdělením Správci. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány Správcem pověřenými zpracovateli a dalšími příjemci za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
 Řekli o nás